Nadogradnja mail korisničkih računa

Kako smo uočili da na centralnom mail serveru ima određena količina starijih korisničkih računa koji su konfigurirani na starijoj inačici mail servera samo kao POP3 korisnički računi, a u kladu sa zahtjevima modernih mail klijenata i smartphone uređaja, sve smo takve korisničke račune nadogradili na POP3/IMAP.

To znači da od danas svi korisnički računi rade i kao obični POP3 račun i kao IMAP račun, a korisnici sami biraju kako će ih koristiti.

Ta nadogradnja može za takve korisničke račune rezultirati ponovnim skidanjem svih mail poruka koje se drže na mail serveru, u ovisnosti od inačice mail klijenta koji se koristi. Ispričavamo se na eventualnoj neugodnosti i zahvaljujemo na razumijevanju.

Thursday, December 12, 2013 8:58 AM