Kako otvoriti korisnički zahtjev

Otvaranje novog korisničkog zahtjeva može se uraditi na 2 načina:
  1. Putem našeg korisničkog sustava
  2. Slanjem e-maila na neku od podržanih e-mail adresa

O 1. slučaju:
Ako želite otvoriti novi zahtjev putem našeg korisničkog sustava, što smatramo boljim putem iz više razloga, potrebno je:
- registrirati se klikom na link "Registracija (novi korisnik)"
- verificirati svoju e-mail adresu klikom na link koji ćete dobiti nakon registracije
- izvršiti prijavu u sustav, tj. unijeti svoje korisničko ime i lozinku
- unijeti novi zahtjev klikom na link "Novi zahtjev"

Naravno, prva dva koraka trebate napraviti samo prvi put, a kasnije svaki put treba samo izvršiti prijavu u sustav (možete označiti i opciju "Zapamti me" pa ćete biti automatski prijavljeni u sustav).
Ovakav način smatramo boljim jer možete pregledavati sve svoje zahtjeve, pretraživati bazu znanja, pregledavati sve korisničke najave i obavijesti itd.


O 2. slučaju:
Ako želite otvoriti novi zahtjev na najjednostavniji mogući način, dovoljno je poslati e-mail na neku od podržanih e-mail adresa (npr. podrska@moja-podrska.com).
Naš sustav stalno provjerava podržane e-mail adrese te automatski otvara novi zahtjev za svaku novu e-mail poruku. Nakon otvaranja zahtjeva, sustav vam šalje e-mail poruku s potvrdom otvaranja novog zahtjeva te uputama za korištenje.                    

Article ID: 2, Created On: 7/11/2012, Modified: 7/11/2012

Feedback (0)